Ringerike skolemuseum

Velkommen til Ringerike Skolemuseum.

Dere finner oss på Veien gamle skole (en av Ringerikes eldste faste skoler fra 1864). Skolemuseet ligger like ved Veienmarka Ungdomsskole. Et av rommene er innredet og utstyrt slik et vanlig klasserom på landsbygda i Norge så ut på 1930-tallet. Her har vi gamle trepulter med sitteplass til 18 elever, og det kan det gjøres plass til flere med krakker og stoler.


Et besøk er beregnet til å ta ¾ -1 time, og i løpet av besøket blir elevene fortalt om og får oppleve litt av skolehverdagen i gamledager.
Ved ønske om klassebesøk i Skolemuseet kontakt Ringerike historielag ved May B. Odden, tlf. 48100788
Andre grupper er også velkommen til å ta kontakt for en omvisning.

Ringerike Skolemuseum holder til i 1. etasje på Veien gamle skole. Skolebygningen er fra 1864 og var en av Ringerikes første faste skoler. Den ble oppført i tømmer med tregolv. Senere ble det lagt panel på veggene og linoleum på golvene. Imidlertid ble deler av veggpanelet senere revet og linoleumen fjernet, og i dag fremstår skolestua omtrent slik den opprinnelig var.
Litt historikk:
Fra først av var det meningen at det skulle bygges et eget skolemuseum, og til formålet ble det til og med revet tre hus. Byggingen ble det ikke noe av, og tømmeret ble isteden brukt til oppføring av Kjerratmuseet i Åsa. Da man så fikk tilbud om lokaler på Veien gamle skole, var det et svært gunstig sted å legge et skolemuseum. Beliggenheten nær Veienmarka ungdomsskole og Veien Kulturminnepark på historisk grunn kunne ikke vært bedre.

gammelt kateter

Skolens gamle kateter

Orgelet (harmoniet) i skolestua tilhørte en av lærerne på Veien gamle skole. (Han holdt forresten på til han var nesten 80 år!) Etter hans tid ble orgelet solgt, men museet fikk det senere tilbake – gratis. Dessverre var det ikke spillbart, men det ble reparert av Birger Ruud i Hole.

Kateteret har også sin egen historie. Det ble brukt som bord på ei hytte før museet fikk det tilbake.

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.