Neste møte

Ny Bygdebok for Lunder

Tirsdag den 21.november kl. 19.00
Sted: Svenskestua

Ragnvald Lien forteller om veien frem til boken "Gårds- og bygdehistorie, Bind 1" - Vi får blant annet vite litt om hvordan det har blitt jobbet for å komme frem til den ferdige boken. I boken blir du bedre kjent med bygda, bosetningshistorien, folk som har bodd der og hvordan skog- og jordbruk har utviklet seg.
Møtet er åpent for alle

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 100,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.