Program 2020

21. januar
Ringerike Slektshistorielag
Nils Elsrud om Landhandlermordet i Ådalen.
Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

20. februar
Ellen Marie Næss forteller om "Den engstelige viking- Religion og mytologi i vikingtiden».
Bemerk torsdag av hensyn til foredragsholder.
Møtet foregår i museet i Veien kulturminnepark.

17. mars
Årsmøte, møtet holdes som vanlig i Ringerikes Museum, Norderhov.
Torbjørn Paule kåserer om øl.

28. mars
Ringerike Historielag har stand på Kuben i Hønefoss.

21. april
Besøk i Veme kirke kl 18.Fortsettelse av kirkestafetten som vi startet i 2015. Mer informasjon følger.

26. mai
Vandretur i Nikkelverket på Nakkerud kl 18. Oppmøte ved den nedlagte butikken på Nakkerud.

18. august
Vandretur.

5. september
Ringeriksdagen. Ringerike Historielag deltar med stand.

13. oktober
Fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum, Norderhov.
Venneforeningen arrangerer. Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

17. november
Norske utedoer.
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag. Historielaget arrangerer.
Foredrag av Thor Gotaas om norske utedoer.
Sted: Ringerikes Museum, Norderhov.

05. desember
Julemøte i Ringerikes Museum, Norderhov kl. 13.
Julesang og rømmegrøt!

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.