Program 2023

Medlemsmøte

17. januar 2023 kl. 19.00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag, Ringerike Historielag. Slektshistorielaget er arrangør
«Engebret Hesselberg» v/Sten Høyendahl

Medlemsmøte

21.februar 2023 kl. 19.00.
Sted: Svenskestua,Ringerikes museum
Tema: Bjørn Johnsen (tidligere fylkesfotograf) viser bilder fra gamle Hønefoss

Årsmøte

21. mars 2023, kl 18:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Etter årsmøte holdes medlemsmøte
kl. 19:00
Tema: Ellen Marie Næss «Kvinner i vikingtid»

Medlemsmøte

Tirsdag 25.04.2023, kl. 19:00.
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Tema: Ole Jakob Løland forteller om Lidio Domingez

lidioLidio Dominguez (1936-2012) var en uvanlig ringeriking. Sammen med kona Lydia flyktet han fra militærregimets dødsskvadroner i Argentina og bosatte seg etter hvert på Begnamoen. Lidio var opprinnelig fra Paraguay og levde et dramatisk og kontrastfullt liv: Fra å bo i slummen i Buenos Aires til å bestige maktens tinder i verdens største religiøse organisasjon og nå helt opp som pavens rådgiver i Roma. Fra å planlegge geriljadannelser med Ernesto «Che» Guevara på tidlig 1960-tall til å lete etter egnede tomter på Hønefoss for barnehager etter den rødgrønne regjeringens valgseier i 2005. Og fra de kontroversielle avgjørelsene om å innlede væpnet kamp mot regimet i Argentina til å søke mystikkens kilder i de katolske klostrenes stille meditasjon. Lidio levde i spennet mellom et voldsomt politisk engasjement og en katolsk tro som fulgte ham til det siste.
Tidligere utviklingsminister Erik Solheim hevdet en gang at siden Leo Trotskij bodde i Heradsbygda på 1930-tallet har ingen annen som har bodd på Ringerike påvirket historiens gang like mye som nettopp Lidio Dominguez. Det er en spenstig og diskuterbar påstand som er utgangspunktet for Ole Jakob Lølands foredrag om Lidio Dominguez 25. april.
Ole Jakob Løland bor i Hønefoss og jobber ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har forsket på religion og politikk i Sør-Amerika i nyere tid og kom i år ut med boka The Political Theology of Pope Francis: Understanding the Latin American Pope, utgitt på det engelske forlaget Routledge. Han er forfatter av boka «Lidio. En uvanlig historie» - biografien om Lidio Dominguez som han ble kjent med gjennom lokalpolitikken på Ringerike.

 

 

 

Medlemsmøte

Tirsdag 23.05.2023, kl. 19:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Tema: «Bankraneren fra Hønefoss»
v/ Øystein Hovlandsdal

Medlemsmøte

20. juni 2023, kl.18:00 (merk tidspunktet)
Tema: Tyristrand kirke

Medlemsmøte

wollestad

 29. august 2023, kl.19:00
Sted: Veien Kulturminnepark
Tema: Per Vollestad «Illegale sanger i det okkuperte Norge»
Jubileumsmøte – Ringerike Historielag er 75 år i 2023

Medlemsmøte

26. september 2023 kl. 19:00
Sted: Kartverksmuseet 
Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss
Tema: Omvisning på kartverksmuseet, samf foredrag om historiske kart og ny portal for disse

Medlemsmøte

24. oktober 2023, kl.19:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum. Ringerike
Historielaget er arrangør
Tema: Trotsky på Ringerike v/ Gudmund Bakke

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.