Program 2023

Medlemsmøte

17. januar 2023 kl. 19.00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag, Ringerike Historielag. Slektshistorielaget er arrangør
«Engebret Hesselberg» v/Sten Høyendahl

Medlemsmøte

21.februar 2023 kl. 19.00.
Sted: Svenskestua,Ringerikes museum
Tema: Bjørn Johnsen (tidligere fylkesfotograf) viser bilder fra
gamle Hønefoss

Årsmøte

21. mars 2023, kl 18:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Etter årsmøte holdes medlemsmøte
kl. 19:00
Tema: Ellen Marie Næss «Kvinner i vikingtid»

Medlemsmøte

Tirsdag 25.04.2023, kl. 19:00.
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Tema: Ole Jakob Løland forteller om Lidio Domingez

Medlemsmøte

Tirsdag 23.05.2023, kl. 19:00
Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum
Tema: «Bankraneren fra Hønefoss»
v/ Øystein Hovlandsdal

Medlemsmøte

20. juni 2023, kl.18:00 (merk tidspunktet)
Tema: Tyristrand kirke

Medlemsmøte

 29. august 2023, kl.19:00
Sted: Veien Kulturminnepark
Tema: Per Vollestad «Illegale sanger i det okkuperte Norge»
Jubileumsmøte – Ringerike Historielag er 75 år i 2023

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.