Program 2024

Medlemsmøter (Komplett møteprogram for hele året kan lastes opp som PDF-fil her)

 

Medlemsmøte
Onsdag 22.05.2024, kl. (tid kommer)
Sted: Stein Gård
Tema: Stein gård og kirkeruinene

Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag – Slektshistorielaget arrangerer:

Besøk på Stein gård og kirkeruinene med Gudmund Bakke som guide.
Praktisk informasjon kommer
NB! Det vil bli påmelding til arrangementet

Stein kirkeruin er en ruin etter en langkirke bygget med lokal stein i middelalderen. Kirken sto på den gamle sagagården Stein i Hole kommune i Buskerud, og ligger kun få hundre meter fra den berømte Halvdanshaugen på Stein og Steinsvika naturreservat i Steinsfjorden. Kirkeruinen ble fredet i 1896.

Kirken tidfestes gjerne til siste halvdel av 1100-tallet, basert på den økte kirkelige aktiviteten som oppsto etter opprettelsen av den nye bispestolen på Hamar sommeren 1153. Ekrol (2004) poengterer imidlertid at stilmessige og bygningstekniske trekk gjør en datering av kirken til tidlig 1100-tallet sannsynlig.

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.