Møteprogram

Programmet for 2018 (Det tas forbehold om endringer)

20. februar    
Holoasetra.
Åsa Bjertnes forteller om folk og levevis på Holoasetra i Nordmarka.
Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.

20. mars    
Årsmøte, møtet holdes som vanlig i Ringerikes Museum,  Norderhov.
Etter årsmøte underholder Per-Erik Berge med historier og musikk.

24. april    
Ørnulf Hodne.
Foredrag om norsk folkekultur.
Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.

29. mai    
Besøk i Lunder kirke.
Fortsettelse av kirkestafetten som vi startet i 2015.
Sokneprest Kai Reinertsen og Else Marie Abelgaard forteller.

12. juni    
Omvisning på Galleri Klevjer. Start kl. 18.

21. august    
Vandretur på Sjongstangen.
Guider: Steinar Larsen og Bjørn Hamar.
Fremmøte kl. 18.

1. september    
Ringeriksdagen. Ringerike Historielag deltar med stand.

20. oktober 
Fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum,  Norderhov.
Arrangør: Venneforeningen Ringerikes Museum, Ringerike Historielag, Heftet Ringerike.
Foredrag av Jens Stenz om Gulbrand Enger, supplert med musikk på originale instrumenter. Inngangspenger.
Sted: Norderhov kirke.
Fremmøte kl 16.00

20. november
Randsfjordbanen 150 år.
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag og Norsk Samferdselshistorisk Senter.
Foredrag av Øivin Moen.                        
Sted: Norsk Samferdselshistorisk Senter.
Fremmøte kl 19.00

08. desember    
Julemøte i Ringerikes Museum,  Norderhov kl. 13.
Tom Brenne forteller om julehefter.
Julesang og rømmegrøt!

 

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.