Møteprogram

Programmet for 2018 (Det tas forbehold om endringer)

20. februar    
Holoasetra.
Åsa Bjertnes forteller om folk og levevis på Holoasetra i Nordmarka.
Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.

20. mars    
Årsmøte, møtet holdes som vanlig i Ringerikes Museum,  Norderhov.
Etter årsmøte underholder Per-Erik Berge med historier og musikk.

24. april    
Ørnulf Hodne.
Foredrag om norsk folkekultur.
Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.

29. mai    
Besøk i Lunder kirke.
Fortsettelse av kirkestafetten som vi startet i 2015.
Sokneprest Kai Reinertsen og Else Marie Abelgaard forteller.

12. juni    
Omvisning på Galleri Klevjer. Start kl. 18.

21. august    
Vandretur på Sjongstangen.
Guider: Steinar Larsen og Bjørn Hamar.
Fremmøte kl. 18.

1. september    
Ringeriksdagen. Ringerike Historielag deltar med stand.

Oktober   (Dato kommer)
Fellesmøte med Venneforeningen Ringerikes Museum,  Norderhov.
Venneforeningen arrangerer.
Nærmere informasjon kommer senere

20. november    
Tema ikke bestemt.
Fellesmøte med Ringerike Slektshistorielag.
Sted: Ringerikes Museum,  Norderhov.

08. desember    
Julemøte i Ringerikes Museum,  Norderhov kl. 13.
Tom Brenne forteller om julehefter.
Julesang og rømmegrøt!

 

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.