Ringerike Historielag

Ringerike Historielag (RH) er stiftet 10. desember 1953.

Laget har ca 176 medlemmer som arbeider for å øke interessen for lokalhistorie, kulturvern og for å ta vare på alt som kan fortelle om folks levevilkår gjennom tidene.

Vi ønsker blant annet å samle inn - og publisere - om målføre, muntlig tradisjon, stedsnavn, slektshistorie, musikk, fotografier, gjenstander og annet av historisk interesse.

Er dette noe for deg ? Ta kontakt med oss.

Ringerike Historielag
Pb 3008
3501 HØNEFOSS

Bankgironummer 2280 21 26070

Vipps # 749098

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.