Hodne i historielaget

Ringerike historielag får besøk av folkeminneforsker Ørnulf Hodne på neste møte den 24. april.

jorgen moeJørgen Moe er sammen med Asbjørnsen best kjent for innsamling og utgivelse av norske eventyr. I dette foredraget vil Hodne fortelle om Moes arbeid med de gamle norske folkevisene, en viktig innsats som dessverre er lite kjent i dag.
Hodne vil først ta for seg Moes første famlende forsøk på å gi ut en norsk folkeviseutgave, deretter møtet hans med den rike balladetradisjonen i Telemark og rivaliseringa med Landstad om et nytt nasjonalverk med middelalderviser. Moe hadde lange innsamlingsreiser til Telemark og Hardanger i 1846 og til Telemark og Setesdal i 1847. Disse reisene la grunnlaget for hans rike oppskriftssamling og utgjorde forutsetningene for flere nyskapende vitenskapelige arbeider om folkevisene våre.
Likevel lyktes ikke Moe med å realisere planen om et nytt nasjonalt storverk med metrisk folkediktning slik han og Asbjørnsen gjorde med folkeeventyrene.
Siste del av foredraget vil ta for seg hva som var grunnen til det.

Medlemsmøte tirsdag 24.april 2018 begynner kl.19.00 og er i Ringerikes Museum, Norderhov.
Det blir kaffe og julekake. Alle er velkomne!

Program 2018 1.kvartal

program 2018 01

Julemøte

vinterblot

Brennevinets historie

brennevin

Møte om Randsfjordbanen

nakkerudTirsdag den 24.10. kl. 19.00. inviterer Ringerike Historielag og Venneforeningen til Ringerikes  Museum i samarbeid med TyriStranden Historielag til møte i den gamle "Møbelen" i Tyristrand sentrum.

Temaet er Randsfjordbanen. Det er 150 år siden den stod ferdig fra Drammen til Tyristrand. Det var i 1867, og i 1868 ble hele Randsfjordbanen fullført via Hønefoss og Hen over Eggemoen til Randsfjord stasjon i sørenden av Randsfjorden.

Les mer: Møte om Randsfjordbanen

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.