Program 2019

15. januar
Bondetogene 1818. Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg.
Ringerikes museum, kl. 19.
Fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

19. februar
Amerikafarere fra Ringerike. Foredrag av Nils Elsrud
Ringerikes museum, kl. 19.

19. mars
Ringerike historielag : Årsmøte
Etter årsmøtet blir det orientering av Hardraade Vikingskipsforening v/ Ragnar Wergeland. Han skal fortelle om vikingskipet som skal bygges på Sundvoldstranda i Hole.
På forhånd takk!
Ringerikes museum, kl. 18

27. mars
Hvordan redde et vikingskip? Foredrag av arkeolog Ellen Marie Næss.
Veien kulturminnepark, kl. 19.
Fellesmøte mellom Veien kulturminnepark, Hole – og Ringerike historielag.

21. mai
Kirkestafetten fortsetter : vi besøker Viker kirke
Opplysning om tid og eventuell fellestransport kommer seinere

20. august
Vandring i Nikkelverket, Nakkerud
Opplysning om tid og eventuell fellestransport kommer seinere

7. september
Ringeriksdagen
Ringerike historielag har stand på Søndre torg hele dagen

22. oktober
Hvitekrist. Foredrag av Tore Skeie som har gitt ut bok om viking- og krigerlivet til Olav Haraldsson
Ringerikes museum, kl. 19

19. november
Ikke bestemt

7. desember
Julemøte med allsang og rømmegrøt.
Ringerikes museum, kl. 13

Ringerike historielag – programoversikt 2019

Januar 15                            Bondetogene 1818. Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg.
Ringerikes museum, kl. 19.
Fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

Februar 19          Amerikafarere fra Ringerike. Foredrag av Nils Elsrud
Ringerikes museum, kl. 19.

Mars 19               Ringerike historielag : årsmøte
Etter årsmøtet blir det orientering om vikingskipet som skal bygges på Sundvoldstranda i Hole
Ringerikes museum, kl. 18

Mars 27               Hvordan redde et vikingskip? Foredrag av arkeolog Ellen Marie Næss.
Veien kulturminnepark, kl. 19.
Fellesmøte mellom Veien kulturminnepark, Hole – og Ringerike historielag.

Mai 21                  Kirkestafetten fortsetter : vi besøker Viker kirke
Opplysning om tid og eventuell fellestransport kommer seinere

August 20           Vandring i Nikkelverket, Nakkerud
Opplysning om tid og eventuell fellestransport kommer seinere

September 7     Ringeriksdagen
Ringerike historielag har stand på Søndre torg hele dagen

Oktober 22         Hvitekrist. Foredrag av Tore Skeie som har gitt ut bok om viking- og krigerlivet til Olav Haraldsson
Ringerikes museum, kl. 19

November 19    Ikke bestemt

Desember 7       Julemøte med allsang og rømmegrøt.
Ringerikes museum, kl. 13

Bondetogene 1818

politiserende bonder
Politiserende bønder 1849 Adolph Tidemand

"Den 12. og 13. september i 1818 var flokker av bønder fra flere steder på Østlandet samlet på Sundvollen og Krokskogen i Buskerud amt. Bøndene var på vei til Christiania for å få snakke med kong Carl Johan og Stortinget om deres misnøye over den nye skattelovgivningen etter opprettelsen av den nye norske staten i 1814. Dette var andre gangen bøndene forsøkte å samlet komme frem med sin misnøye. Også i slutten av august hadde bøndene vært på samme sted, og der hadde de blitt oppfordret av lokale embetsmenn om å vende hjem. Bøndene hadde fulgt oppfordringen, men før de reiste hjem hadde en del planlagt at de igjen skulle samles den 12. og 13. september. Da bøndene igjen samlet seg, fryktet myndighetene for hva bøndene kunne finne på og de bestemte seg for å få
en slutt på uroen. Militære ble sendt ut for å møte bøndene. Flere bønder ble arrestert og ført til Akershus festning. Uroen stilnet like etter, og det ble ikke flere enn disse to bondetogene" (Fra masteroppgaven til Sonja Serina Finstad Johansson).

Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg. Ringerikes Museum 15. januar kl 19.00

Møtet er et fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

Julemøte om julehefter

julehefterJulemøtet er lørdag 8.desember, kl.13 i Ringerikes museum, Norderhov.
Tom Brenne forteller om norske julehefter som ikke er tegneserier. Brenne ga i 2009 ut boka Norske julehefter. De litterære juleheftene fra 1880 til i dag. Han har også selv en samling på cirka 5200 julehefter.
Julesang og rømmegrøt.
Velkommen

Randsfjordbanen 150 år!

randsfjordbanen
Damplokomotiv nummer 6 "Heimdal" mellom Hen og Randsfjord sommeren 1883. Foran ser vi lokomotivfører Bekkerud, på stigtrinnet fyrbøter Olsrud og bakerst står sporskifter Knutsen. Foto via Norsk Samferdselshistorisk Senter, Hønefoss

Ringerike Historielag i samarbeid med Ringerike Slektshistorielag og Norsk Samferdselshistorisk Senter inviterer til møte om banens historie.
Foredrag ved Øivin Moen, tirsdag 20.november kl 19.
Møtet holdes på Norsk Samferdselshistorisk Senter, Hønefoss jernbanestasjon.
Kaffe/julekake. Gratis adgang. Hjertelig velkommen!

Gulbrand Enger kommer hjem

enger fiolinhode

Lørdag 20. oktober klokka 16.00 skjer en stor begivenhet for alle musikk- og historieinteresserte!
Gulbrand Poulsen fra Enger i Ådal endte opp som kongelig instrumentmaker i København og var en av de dyktigste i sitt fag i Europa på midten av 1800-tallet.

Den danske instrumentmakeren Jens Stenz har skrevet en svært interessant artikkel om Gulbrand i høstens Heftet Ringerike, som lanseres 28. oktober. Helga før kommer han på besøk medbringende samtlige instrumenter han har etter både Gulbrand og hans sønner.

Jens vil få en gammel drøm oppfylt når nå Gulbrands instrumenter kommer "hjem" og vil lyde i Norge for aller første gang. Jens vil fortelle, åtte musikere vil spille, og folkedansgruppa vil framføre tidsriktig dans.

Inngangsbillett.
Sted: Norderhov kirke.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.