"En nordmann i Djevelens brigade"

finn wilhelm roll

Medlemsmøte 23. april 2024 kl. 19:00, Svenskestua, Ringerikes Museum

"En nordmann i Djevelens brigade", med undertittelen "Legenden Finn Roll og First Special Service Force", av Christopher Hals Gylseth

Nordmannen Finn Roll flyktet fra Norge i 1941 for å kunne kjempe mot nazistene. Han kom seg til USA, hvor han ble med i USAs aller første militære spesialavdeling, First Special Service Force (FSSF). Dette var amerikanernes råeste elitestyrke, som besto av 2500 topptrente fallskjermsoldater. Ingen annen militær avdeling i USA fikk så mange ressurser som FSSF, og ingen soldater i US Army fikk så hard trening som disse karene. Disse soldatene er legender i USA i dag, og det har blitt laget flere Hollywood-filmer om dem.

Det var Winston Churchill som ønsket å få opprettet denne avdelingen, og som fikk amerikanerne til å gjøre det. Churchills opprinnelige mål var at FSSF skulle være de som angrep og sprengte tyskernes tungtvannsanlegg på Rjukan. Dette var før Kompani Linge kom inn i bildet.

Men man fant etter hvert ut at det var bedre å bruke norske sabotører til tungtvannsaksjonen, så FSSF ble heller satt inn andre steder, i Stillehavet og på flere av de verste frontavsnittene i Europa. Finn Roll og FSSF kjempet i Italia, Frankrike og Tyskland, blant annet.

Finn Roll hadde en sentral posisjon i FSSF, som etterretningsoffiser og avhørsleder. Han var en av de mest profilerte personene i avdelingen, og var kjent som en svært modig mann, og også svært brutal. Han levde farlig under krigen, men overlevde mot alle odds. Da FSSF først dro ut i krigen, var det 172 offiserer i avdelingen. Våren 1945 var det 5 stykker igjen, blant dem Finn Roll. Tapsprosenten blant offiserene var altså på hele 97 prosent!

Neste møte

Vi besøker Hval kirke på Hallingby tirsdag 18. juni 2024 kl. 18:00.
Sognepresten i Hval kirke, Per Asle Djupvik,har invitert Anders Skratås til å fortelle om kirkens historie, men vil også selv være tilstede.
Anders Skratås har skrevet kirkens historie i forbindelse med dens 150 års jubileum.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 100,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.