Fullt hus og ny leder i Ringerike historielag

gudmund om krigen

Etter at det formelle årsmøtet i Ringerike historielag var over, slapp Gudmund Bakke til med foredraget "Hverdagsliv under krigen 1940-45".

 

I det halvannen time lange foredraget var Gudmund innom svært mange temaer. Selv om han selvfølgelig ikke kunne ta med alt mulig på en kveld som dette, var det allikevel mer enn nok til at du kunne få et godt inntrykk av hvordan det var på Ringerike under andre verdenskrig (1940-45).

May Britt Odden ny leder

May Britt Odden overtok som leder i historielaget etter at Thomas Funder ba om avløsning. De andre styremedlemmene er Hilde Bendz, Rune Thorsen, Leif Henning Solberg og Jens Färber.
Varamedlemmer er Torbjørn Paule, Nils Franserud og Frank Tverran. Til valgkomité ble valgt Bjørn Strømsbråten, Ottar Riis Strøm og Trond Hilton.

Neste møte

Medlemsmøte 23. april 2024 kl. 19:00, Svenskestua, Ringerikes Museum

"En nordmann i Djevelens brigade", med undertittelen "Legenden Finn Roll og First Special Service Force", av Christopher Hals Gylseth

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 100,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.