Nordre Torg

Lokalhistorisk hefte om Nordre Torg i Hønefoss

Denne guiden er ment å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært her fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Heftet får du kjøpt i ekspedisjonen til RingeriksAvisa i Fossveien 3, 2. etasje. Prisen er kr 70,-

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.