Thomas Peter Funder ny leder PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Frank Tverran   
fredag 21. mars 2014 08:12

Ringerike Historielag avholdt årsmøte på Ringerikes Museum, Norderhov den 18.3.2014. Til ny leder ble valgt Thomas Peter Funder.

Ved årsskiftet hadde historielaget 176 medlemmer, herav 48 livsvarige medlemmer.

 
Tur til Eidsvoll lørdag 14. juni 2014 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Frank Tverran   
torsdag 20. februar 2014 08:10

Ringerike historielag arrangerer tur for medlemmer, og andre interesserte, til Eidsvoll lørdag 14.juni. Nabolagene Hole og Jevnaker historielag er også inviterte. Anledningen er grunnlovsjubileet, som vi vil ta del i. Turen er fulltegnet. Men Askeladden busser arrangerer tur til Eidsvoll 5. august 2014. Interesserte bes henvende seg direkte til Askeladden for påmelding.

 

Sist oppdatert fredag 21. mars 2014 08:09
 
Om Ringerike Skolemuseum PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Frank Tverran   
onsdag 01. juli 2009 10:07

Ringerike Skolemuseum holder til i 1. etasje på Veien gamle skole. Skolebygningen er fra 1864 og var en av Ringerikes første faste skoler. Den ble oppført i tømmer med tregolv. Senere ble det lagt panel på veggene og linoleum på golvene. Imidlertid ble deler av veggpanelet senere revet og linoleumen fjernet, og i dag fremstår skolestua omtrent slik den opprinnelig var.

Sist oppdatert torsdag 29. april 2010 10:37
Les mer …
 
Barndomsminner fra Hønenjordet PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Frank Tverran   
mandag 18. mai 2009 13:36
Etterkrigstidas industrialisering og distriktspolitikk førte til at mine foreldre flyttet fra Oslo til Hønefoss sammen med skifabrikken Splittkein i 1951. Fire arbeidskamerater bygget hus sammen på Hønenjordet. Adressen var den gangen ikke mer enn ”pr. Hønefoss” og det var lenge både til gatenavn og postnummer skulle komme. Senere ble adressen Industrigata 16, en gate som senere delvis ble døpt om til Harald Hårfagres vei. Huset lå inntil Hønen Allé som den gangen var en tett og flott lindeallé som strakk seg helt fra Hønengaten og opp til Hønen gård. Den gangen var det også flotte store bjerketrær på begge sider av Hønengaten fra jernbaneundergangen og opp til hospitset der hvor Håkonshus senere ble oppført.
Sist oppdatert mandag 18. mai 2009 13:47
Les mer …
 
Ringerike Historielag PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Frank Tverran   
tirsdag 11. november 2008 21:10

Ringerike Historielag


Ringerike Historielag (RH) er stiftet 14. desember 1953.

Laget har ca 176 medlemmer som arbeider for å øke interessen for lokalhistorie, kulturvern og for å ta vare på alt som kan fortelle om folks levevilkår gjennom tidene.

Vi ønsker blant annet å samle inn - og publisere - om målføre, muntlig tradisjon, stedsnavn, slektshistorie, musikk, fotografier, gjenstander og annet av historisk interesse.

Er dette noe for deg ? Ta kontakt med oss.

Ringerike Historielag
Pb 3008
3501 HØNEFOSS

Bankgironummer 2280 21 26070

Sist oppdatert fredag 21. mars 2014 08:15
 
 

Hvem besøker oss

Vi har 5 gjester her nå